19. – 21. októbra 2018 sa zúčastníme preteku Z POLYTANU SK CUP, CACIT, CACT podľa SVV1, BH/VT, IPO1 a IPO3 v Malom Lapáši

11. novembra 2018 sa zúčastníme 17. Preteku o pohár firmy RÚR GAS podľa BH/SK, BH/VT, SVV1 a IPO1 bez stôp v Lučenci