Únia kynologických klubov prijala na svojom Valnom zhromaždení dňa 14.12.2014 nový ETICKÝ KÓDEX CHOVATEĽA, ktorý vypracovala Komisia pre chov a zdravie pracujúca pod ÚKK.

Etika chovu je dlhodobo diskutovaná téma. Kladieme si často otázky čo je a čo už nie je etické. V tomto kódexe sú zahrnuté najdôležitejšie body a iste môžu slúžiť aj ako pomôcka tým, ktorí si chcete kúpiť šteniatko a hľadajú zodpovedného a poctivého chovateľa. V prvom rade by to mali byť zásady, ktoré dodržiava každý z nás. Takto sa správa a koná poctivý chovateľ.

Etický kódex chovateľa ÚKK.pdf

Zákon č. 488 / 2002 vydaný NR SR

Zákon č. 488 / 2002 vydaný Národnou radou Slovenskej Republiky definuje kupírovanie ako týranie zvierat.

Znenie: Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie, ktoré pôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov – okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu.